Historia przedszkola

Przedszkole nasze istnieje od 1989 roku. Najpierw byliśmy Państwowym Przedszkolem nr 55, a następnie od roku 1992, Przedszkolem Samorządowym nr 55. Pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi pozwoliło nam na otworzenie z dniem 01.09.2001r. oddziałów integracyjnych.

Specjalizujemy się w opiece, wychowaniu i nauczaniu dzieci z wadami i schorzeniami słuchu. Do przedszkola przyjmowane są dzieci o innych rodzajach niepełnosprawności:

  • upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i umiarkowanym
  • opóźnienia rozwojowe w zakresie percepcji, motoryki, mowy i myślenia
  • choroby somatyczne
  • choroby genetyczne
  • dysfunkcje w zakresie modulacji sensorycznej

Przedszkole obecnie liczy siedem oddziałów, w tym cztery integracyjne. Pracują tu nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej, specjaliści w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii, rehabilitacji ruchowej, muzykoterapii i terapii integracji sensorycznej.

Naszym podopiecznym zapewniamy dietę: podstawową i bezmleczną.

Przedszkole Samorządowe nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
w Białymstoku
ul. Kozłowa 25
15-868 Białystok
tel. 85 662 88 99
Powrót na początek strony