Rekrutacja

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE ZASADNICZE

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 27 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 27 marca 2023 r. o godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 30 marca 2023 r. o godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia) do 3 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 4 kwietnia 2023 r. o godz. 15.00

  

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

Termin w postępowaniu uzupełniającym:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 26 maja 2023 r. do 2 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 16 czerwca 2023 r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 20 czerwca 2023 r. o godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia) do 22 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 23 czerwca 2023 r. o godz. 15.00

Przedszkole Samorządowe nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
w Białymstoku
ul. Kozłowa 25
15-868 Białystok
tel. 85 662 88 99
Powrót na początek strony