Kierunek/Misja

Nasze przedszkole szanując indywidualność każdego dziecka przygotowuje je w twórczej i serdecznej atmosferze do podjęcia roli ucznia oraz członka społeczności. Działania skierowane są na:
1. Zapewnienie dzieciom opieki oraz bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego
2. Wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców.
3. Tworzenie warunków do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4. Kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5. Organizowanie pracy i sprawne funkcjonowanie organów przedszkola do zarządzania placówką.
6. Analizowanie i ocenianie efektów swojej pracy i wykorzystywania uzyskiwanych wyników do ciągłego doskonalenia się.
7. Angażowanie i pozyskiwanie rodziców i środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola.

Przedszkole Samorządowe nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
w Białymstoku
ul. Kozłowa 25
15-868 Białystok
tel. 85 662 88 99
Powrót na początek strony